Zest lokaal: Bezieling in het Annapark

Veel financieel adviseurs hebben een gepersonaliseerde editie van ZEST Magazine #7 2021 uitgebracht, met hun eigen fotografie, voorwoord en artikelen. Om hun verhalen een extra podium te bieden, delen wij iedere maand een artikel uit de ‘eigen edities’. Deze maand: Van de Mortel Assurantie Advies in Venray.

Rubriek: Venray
Tekst: Annemarie Gerrits-Artz
Fotografie: Helga van Vegchel

Wandel je door het ruim opgezette Annapark in Venray dan voel je de rijke historie van dit gebied. De cultuur-historische waarde van de monumentale gebouwen die op het landgoed liggen, is hoog. De combinatie met het prachtige groen, bomen uit 1908, de parkachtige structuur, de stuifduinen en historische bossen is onschatbaar.

“Bij de herontwikkeling van dit park is het historische en monumentale groen de drager”, aldus Marc van der Velden, projectontwikkelaar bij Renschdael Groep. Sinds 2018 is het park eigen­dom van dit familiebedrijf dat oog heeft voor natuur, architectuur, cultuur en het ‘welbevinden’ van de mens. Bij het teke­nen van de koopovereenkomst was het duidelijk dat de ruimte en het karakter van dit gebied behouden moesten blij­ven. “Het gaat hier niet om het bouwen van zoveel mogelijk woningen”, licht Marc toe. “Als dat het geval zou zijn dan waren er veel meer woningen op de beschikbare ontwikkellocaties gepland of gebouwen gesloopt.” Kenmerkend voor de Renschdael Groep is dat de gebiedsontwikkelaar van authenticiteit houdt en nadenkt voordat er ontwikkeld wordt, ook al kost dat meer tijd en geld. “Het was duidelijk dat het Annapark ‘gered’ moest worden, bij voorkeur met lokale partners. Met die prikkel zijn we gestart. Wij vinden het belangrijk dat deze ruimte door Venraynaren en andere geïnteresseerden wordt beleefd. Daar zorgen we voor door mogelijkheden te creëren om er te wonen, te werken, van zorg te genieten en te recreëren.”

Bart van der Sterren van Van de Mortel en Marc van der Velden van Renschdael Groep

Historie

“Het Annapark omvat bijna 48 hectare natuurschoon, karakteristieke bebou­wing en een enorme variatie aan flora en fauna. Het imposante klooster­gebouw is gebouwd in 1907 en in 1908 vond de officiële opening plaats van Sint Anna, vanaf dat moment de vestigingsplaats voor een instituut voor geestelijke gezondheidszorg. “Ooit was dit een compleet zelfvoorzienende com­pound”, vertelt Marc. “Alles werd zelf geproduceerd, van het eten tot en met de energie. Dat is ook het mooie aan dit gebied, je komt hier van alles tegen, van ingenieuze ondergrondse verwarmings­systemen tot een prachtige berceau. En soms is dat niet gunstig voor de voort­gang van de renovatie maar dat hoort bij de rol die we ons hebben aangeme­ten als ontwikkelaar en eigenaar van dit project. Met de herontwikkeling van dit monumentale park en haar gebouwen voldoet deze historische locatie straks aan alle wensen en eisen van deze tijd.”

Behoud van gebouwen

De herontwikkeling van het monumentale Annapark is opgedeeld in fases. Vanaf de start op het Annapark was “groen lei­dend”. “Een boom van 110 jaar oud doet meer dan een nieuwe aanplant waarvan de boompaal dikker is dan het boompje zelf”, bevestigt Marc. “Er is bij het ont­wikkelen steeds rekening gehouden met het gebruik van de huidige beplan­ting en bebossing.” Een deel van de bestaande gebouwen aan de zuidkant van het Annapark is inmiddels geschikt gemaakt voor onder meer woningen, maatschappelijke en medische dienst­verlening en kantoren. Het hoofdgebouw, een Rijksmonument, is zeer gedetailleerd gerestaureerd en wordt een boetiekhotel. Renschdael Groep wil de monumentale panden zoveel mogelijk behouden. “Ook al mag een aantal paviljoens gesloopt worden, wij vinden het belangrijk om deze karakteristieke gebouwen te trans­formeren en te restaureren voor dage­lijks gebruik. Hierbij maken we gebruik van duurzaam hoogwaardige materialen zodat de waarde ook op de lange ter­mijn is geborgd. Het merendeel van de aanwezige gebouwen én het landgoed zullen voor de zeer lange termijn bij de Renschdael Groep in eigendom blijven waarmee de commitment aan en betrok­kenheid bij het Annapark als geheel per definitie zijn geborgd.”

Maquette Annapark

Oog voor detail

Ook de details blijven zoveel mogelijk behouden en gerestaureerd. Zo zijn het vergulde haantje en de defecte wijzer­plaat van de kapel gerestaureerd en teruggeplaatst. “Het verleden poetsen we hierbij niet weg. Zo laten we het stuk uit de wijzerplaat dat is ontstaan door Bezieling in het Annaparkeen granaatinslag, zoals het is. Het ver­haal dat op dit terrein in de oorlog veel is geschoten, moet verteld en mag gezien worden. Wij worden trouwens nog dage­lijks geconfronteerd met dit verleden, aangezien we bij graafwerkzaamheden continu detecteren op niet­gesprongen­explosieven.” Marc voegt eraan toe dat er ook nog een ander belangrijk element van de Venrayse geschiedenis op het ruim opgezette park is terug te vinden: op de nieuw aangelegde weides loopt de scha­pensoort die hier oorspronkelijk hoort.

Annahaeghe

In de huidige groenstructuur past ook het nieuwbouwproject Annahaeghe aan de noordzijde van het Annapark. Hier worden in totaal circa 80 woningen in fases gerealiseerd. Ook binnen deze royaal opgezette wijk is veel groen en ruimte aanwezig. “We kiezen hier voor hemelwaterinfiltratie en gaan heel ver in klimaatadaptatie”, licht Marc toe. “De huizen worden gasloos opgeleverd, er komen weinig verharde wegen, veel hagen en volwassen aanplant en de parkeerplaatsen zijn met gras bedekt. Voor zowel jongeren, jonge gezinnen en ouderen is het gewoon bijzonder wonen in een multifunctioneel en eigen­tijds park met een unieke identiteit. Dit alles op een steenworp afstand van het centrum van Venray!”

Bart en Marc bij de maquette Annapark

Bezieling

Bart van der Sterren van Van de Mortel herkent de ambitie van Renschdael Groep om iets duurzaams en van toe­gevoegde waarde neer te zetten. “In de samenwerking tussen dit familie­bedrijf en de lokale partners voel je de betrokkenheid en de oprechte wens om de mensen wat moois te bieden. Hier wordt niet zo maar commercieel ontwik­keld; Renschdael Groep wil iets nalaten. Bij dit project is aan alles gedacht, voor jong en oud; van zorggerelateerd en levensloopbestendig wonen tot het bie­den van speelruimte voor kinderen in dit bosrijke gebied. Voor nu en in de toe­komst. Dit is een project met bezieling; het streven om de bewoners en gebrui­kers van het park de maximale ruimte te geven!”


Meer weten over Van de Mortel? Kijk op www.vande-mortel.nl

LAATSTE ARTIKELEN

groepje mensen in de straten van Zwolle

Zwolle citytrip: verrassend veelzijdig

jong knap stel stapt samen de eurostar in op centraal station amsterdam

Zest 2024: #10 Avontuur

twee zwemmende mensen voor Support Casper

Zest lokaal: Oversteek Haringvliet

steyl-main1

Kloosterdorp Steyl

bagna cauda

Recept: Bagna cauda

ecoloog sterrin smalbrugge met slang in haar hand

Ecoloog Sterrin Smalbrugge