Zest magazine is een uitgave van de Coöperatie Nh1816 en een aantal van haar samenwerkende financieel adviseurs. Zest magazine is allereerst een ledenmagazine, dat wordt verstuurd aan leden van de Coöperatie Nh1816. Op verzoek wordt het magazine ook verspreid onder klanten van de genoemde adviseurs, ook als deze (nog) geen lid van de Coöperatie zijn.

www.zest-magazine.nl is de online presentatie van het magazine.

Nh1816 Verzekeringen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die verband houdt met de uitgifte en verspreiding van Zest magazine en de website www.zest-magazine.nl.

Contactgegevens

Coöperatie Nh1816 Verzekeringen
Dorpsstraat 820
1724 NT Oudkarspel
0226-331816
marketing@nh1816.nl
www.zest-magazine.nl

Wie is de Coöperatie Nh1816

De Coöperatie Noordhollandsche van 1816 U.A. is een aan Nh1816 Verzekeringen verbonden ledenorganisatie die het belang van verzekerden, adviseurs en medewerkers behartigt. Heeft u een Nh1816-verzekering, dan bent u automatisch en gratis lid van deze coöperatie. De coöperatie betrekt u als verzekeringnemer bij activiteiten en biedt u ledenvoordelen aan. Op www.nh1816.nl/cooperatie kunt u meer lezen over de coöperatie en het lidmaatschap.

U blijft automatisch lid van de coöperatie zolang er minimaal één verzekering loopt. Als u geen prijst stelt op het lidmaatschap is dat geen probleem, u kunt zich uitschrijven via Mijn Polissen of uw VerzekeringApp. Het beëindigen van het lidmaatschap van de coöperatie heeft geen consequenties voor uw lopende verzekeringen.

Uw persoonsgegevens:

Wij hechten veel waarde aan het beschermen van uw privacy en uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u  keuzes te bieden over hoe die gegevens worden gebruikt. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de uitgifte en verspreiding van ZEST magazine en de website www.zest-magazine.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nh1816 verwerkt uw persoonsgegevens voor de juiste verzending van Zest magazine. Het gaat  om de volgende gegevens:

Verder verwerken wij persoonsgegevens als u per e-mail contact met ons opneemt of als u zich uitschrijft.

Bij het gebruik van de website www.zest-magazine.nl kunnen ook persoonsgegevens worden verwerkt door middel van cookies. In onze cookie verklaring leest u hier meer over.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij  bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan  nodig is voor het bereiken van de doelen van verzameling.  Uw gegevens worden daarna zo spoedig mogelijk uit onze systemen verwijderd, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als wij hier een goede reden voor hebben. Zo werken wij samen met een bedrijf dat voor ons de distributie van het magazine verzorgt.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en houden deze verder geheim, tenzij we een wettelijke plicht hebben om de gegevens te verstrekken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als betrokkene kunt u een aantal wettelijke rechten uitoefenen.

Allereerst heeft u het recht op inzage, zodat u na kunt gaan welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Als de persoonsgegevens niet juist zijn dan heeft u het recht op correctie (rectificatie).

In bepaalde gevallen heeft u ook  recht op beperking van de verwerking en op wissing (vergetelheid). Wij attenderen u erop dat dit recht beperkt is tot gegevens die onrechtmatig worden verwerkt en/of die niet langer nodig zijn, gezien het doel van verzameling.

U heeft ook het recht om persoonsgegevens in een gestructureerde en gangbare vorm te ontvangen, of te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke (dataportabiliteit). Tot slot kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen verwerkingen van persoonsgegevens.

Als u gebruik wilt maken van een wettelijk recht dan kunt u  een verzoek sturen naar het bovengenoemde e-mailadres Onze Functionaris Gegevensbescherming zal dit verzoek dan verder afhandelen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen  de bescherming van uw gegevens serieus en hebben  passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze provider gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers en firewalls.

Waar kunt u terecht met vragen of klachten?

Indien u vragen heeft over het magazine of het wijzigen van uw gegevens, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met uw financieel adviseur of  een e-mail sturen naar marketing@Nh1816.nl.

Voor klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens  of voor vragen over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar privacy@Nh1816.nl

Wij zullen alles in het werk stellen om uw vragen te beantwoorden of een klacht op te lossen. Mocht u daarna alsnog ontevreden zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens meer informatie vinden over de stappen die u kunt nemen.

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons zonder voorafgaande berichtgeving aan de actualiteit worden aangepast.

Privacyverklaring van Nh1816 Verzekeringen

Als u met Nh1816 Verzekeringen verbonden bent in verband met een verzekering, dan geldt ook de volgende verklaring: https://www.nh1816.nl/privacyverklaring