MVO: A Local Swim for ALS Schagen

Op 11 mei 2013 overlijdt Thea Raadgers, moeder van Nathalie en oma van Franka, aan de gevolgen van de spierziekte ALS. Met haar in gedachten springt dochter Nathalie in 2014 samen met vriendin Marjolein Deutekom voor het eerst de Amsterdamse grachten in, tijdens de Amsterdam City Swim, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de Stichting ALS Nederland. Om dit in 2015 samen met nichtje en neefje nog eens over te doen, tijdens de Amsterdam City Swim for kids. Nathalie en Marjolein gaven het initiatief in 2016 een eigen vervolg met ‘A Local Swim Schagen’.

‘Het is zo’n kleine moeite wanneer je eigen lijf en leden gezond zijn. Wat is dan een uurtje zwemmen?’


Aandacht vragen voor de ziekte ALS (zie kader) en geld bijeen brengen voor onderzoek, dat zijn de drijfveren van Nathalie en Marjolein. ‘Samen in het diepe voor ALS’, is hun motto, om iets te doen ter nagedachtenis aan Thea Raadgers én voor alle patiënten die lijden aan deze meedogenloze ziekte, waarvoor nog geen adequate behandeling is. Gekkenwerk, dacht Nathalie, toen Marjolein met het idee voor een local swim in Schagen kwam. “Maar ze wist me over te halen en enthousiast te maken. Gelukkig maar, want na drie edities en een totale opbrengst van anderhalve ton kunnen we alleen maar supertrots zijn.” Het ging in het begin, in 2016, niet vanzelf. Voor de eerste Swim moesten de initiatiefnemers nogal wat lokale weerstand wegnemen. “Wij konden zelf, met ons netwerk, wel zo gek zijn om in buitenwater te gaan zwemmen, maar daar dachten de mensen in Schagen toch iets anders over. Men vond het water vies en zwemmen niet fijn. Toch hielden we vol. Het resultaat van de eerste editie van A Local Swim Schagen was bemoedigend: 60 zwemmers en een opbrengst van € 20.000.”

Verdriedubbeling
Met die eerste editie werd de toon gezet. De nuchtere Schagenezen kwamen namelijk wél kijken en zagen een strak georganiseerd evenement. “In de daaropvolgende jaren verdriedubbelde het aantal deelnemers én de donaties. Uiteraard hopen we nog verder te groeien; naar 250 deelnemers en misschien een opbrengst van rond een ton.” De organisatie van A Local Swim Schagen is inmiddels uitgegroeid tot een professionele club van vijf bestuursleden en 60 vrijwilligers, die allemaal actief hun steentje bijdragen. “Daarnaast krijgen we steun van lokale ondernemers, zoals van onze hoofdsponsor Dignum Verzekeringen & Hypotheken”, vertelt Nathalie. “Zonder die steun en bijdragen geen swim, zo simpel is het.”

Stichting ALS Nederland
De eerste ‘A Local Swim Schagen’ zorgde voor een kennismaking van Nathalie en Gorrit-Jan Blonk, directeur/bestuurder van Stichting ALS Nederland. Zijn betrokkenheid en bereidheid af te reizen naar Schagen werden zeer gewaardeerd. Nathalie: “Gorrit-Jan nam onze eerste cheque in ontvangst, maar veel belangrijker nog was wat hij ons – zwemmers en publiek – vertelde over de ziekte, wat er met de donaties gebeurt en waarom die zo hard nodig zijn. Zijn verhaal maakte op iedereen diepe indruk.”


ALS
Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is één van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel, waarbij de spieren worden aangetast. Nederland telt op dit moment ongeveer 1500 patiënten. Gemiddeld overlijden er jaarlijks 500 patiënten en komen er 500 patiënten bij.

“Hoewel er wereldwijd onderzoek naar wordt gedaan, is de oorzaak van de ziekte tot op heden onbekend. Hoop op een toekomst – met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar na de eerste symptomen – is er voor deze 1500 patiënten nog niet. Mijn droom? Dat ik snel werkloos ben. Dat zou namelijk betekenen dat de ziekte ALS er niet meer is…”

– Gorrit-Jan Blonk, directeur/bestuurder Stichting ALS Nederland

Eén van de zeven miljoen
Er volgen meer ontmoetingen. Jaarlijkse bijeenkomsten in Utrecht, die de stichting organiseert om een update te geven over de status van de onderzoeken, maar ook tijdens andere swims waar Gorrit-Jan en Nathalie samen in het water springen. “De zes ‘A Local Swims’ die er zijn, betekenen veel voor Stichting ALS,” vertelt Gorrit-Jan. “Om een voorbeeld te geven: van de bijna zeven miljoen aan donatiegelden die we jaarlijks inzamelen, haalden vier zwemevenementen in 2018 samen bijna één miljoen op. Ze zijn voor ons dus een zeer waardevolle inkomstenbron geworden. Maar wat misschien nog belangrijker is, is dat de swims voor lokale naams bekendheid zorgen. Naast het ophalen van donaties vertellen ze namelijk allemaal een verhaal. Vaak een heel persoonlijk verhaal, zoals dat van Nathalie. En die verhalen, die blijven hangen.”

Meezwemmen
Gorrit-Jan is geen bestuurder die vanaf de zijlijn slechts toekijkt. Integendeel. Het liefst zwemt hij mee. “Het is zo’n kleine moeite wanneer je eigen lijf en leden gezond zijn. Wat is dan een uurtje zwemmen? Ik doe het graag. Zeker wanneer ik meezwem met een patiënt. Dat is zo ongelooflijk mooi en raakt me elke keer weer diep.”

NB. Dit jaar gooit het coronavirus roet in het eten. Met pijn in het hart heeft de organisatie moeten besluiten de editie van A Local Swim Schagen 2020 te verplaatsen naar zondag 27 juni 2021.

Midden in de maatschappij
Nh1816 staat als betrokken verzekeraar midden in de maatschappij en is niet voor niets een coöperatie. Coöperatief verzekeren is zekerheid bieden met ‘oog voor de wereld om ons heen’. De Coöperatie Nh1816 sponsort jaarlijks zo’n 35 evenementen voor goede doelen. A Local Swim Schagen voor ALS is daar één van.

LAATSTE ARTIKELEN

drie jongens op pad in het bos

Microavonturen

slalom atlete Martina in actie

Kanoslalom-atlete Martina Wegman

vrouw van polygon reinigt inboedel

Schadehersteller Polygon na brand

carline alberts in chill stoel

Revalidatie niet-aangeboren hersenletsel

groepje mensen in de straten van Zwolle

Zwolle citytrip: verrassend veelzijdig

jong knap stel stapt samen de eurostar in op centraal station amsterdam

Zest 2024: #10 Avontuur