De Heldeneditie: plotseling zó actueel

Door: Suzanne Moeskops

Het thema van de zesde editie van ZEST Magazine is ‘Helden’. Dat dit thema zo actueel zou worden door de plotselinge komst van de coronacrisis, konden we vooraf niet bedenken. We vertellen hoe het thema tot stand is komen én waarom we besloten de verschijningsdatum van ZEST te verschuiven.

Invulling van het thema
Oktober 2019: de redactie van ZEST Magazine kwam bij elkaar om te brainstormen over het thema van de volgende editie. Helden: een breed begrip en voor iedereen anders in te vullen. De ideeën stroomden over; van een artikel over de redders van de KNRM tot een stuk over dierverzorgers in ARTIS. De eerste ‘plank’ kwam tot stand: een overzicht van alle in te vullen artikelen. In hechte samenwerking met Stam Media, dat de coördinatie van het magazine volledig op zich nam.

Gepersonaliseerde edities adviseurs
Naast de invulling van de ‘basiseditie’ van ZEST Magazine, inventariseerden we bij onze samenwerkende financieel adviseurs of zij een eigen, gepersonaliseerde editie wilden uitbrengen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat zij betrokken zijn bij ons ledenmagazine, want als verzekeraar kiezen wij 100% voor de samenwerking met financieel adviseurs. In 2019 kozen zo’n 45 advieskantoren voor een eigen editie. Dit jaar was dat aantal beduidend meer: ruim 80! Ook zij gingen aan de bak om mooie artikelen uit te werken, geheel in het thema Helden.

Voortgang verliep goed
Eind januari 2020 was de plank voor de basiseditie van ZEST definitief gereed. Langzaam druppelden de eerste artikelen binnen; geschreven door professionele tekstschrijvers met foto’s van professionele fotografen. Ook de edities van de financieel adviseurs kregen steeds meer vorm. Het ging goed!

De ‘plank’ van ZEST Magazine 2020

Toen was daar de coronacrisis
Halverwege maart was de redactie zo goed als gereed voor de volgende fase van het magazine: de laatste puntjes op de i en door naar de drukker. Maar toen was daar de coronacrisis. Nederland stond plotseling stil. Ook stonden er direct vele helden op. Denk alleen al aan de zorgverleners! Of de vele vrijwilligers die dat stapje extra zetten om mensen te helpen, zoals ouderen. En natuurlijk onze hulpdiensten, die in elke situatie voor anderen klaarstaan.

Aanpassingsvermogen
Er werd van iedereen een enorm aanpassingsvermogen gevraagd. Ook van ons als redactie. We bekeken onze artikelen nog eens goed en kwamen tot de conclusie dat we noodzakelijke aanpassingen moesten doorvoeren. Zoals in artikelen over evenementen als A Local Swim for ALS in Schagen. Ging dit nog wel door? Bovendien kreeg ons gekozen thema nu een wel heel bijzondere lading. Al die helden die nu zijn opgestaan: zij verdienen óók een plek in dit magazine!

Matdatum werd verplaatst
Zo besloten wij de matdatum (verschijningsdatum) van eind mei te verplaatsen naar eind juni. Deze extra maand konden wij volop benutten om aanpassingen door te voeren, óók in de edities van de financieel adviseurs. Denk aan het herschrijven van de persoonlijke voorwoorden. Maar ook om nieuwe artikelen toe te voegen. Zo vind je verspreid door het hele magazine korte interviews met rasechte helden. Mensen die heldendaden verrichten, ook als de wereld even stilstaat.

Trots
De zesde editie van ZEST Magazine is er één om trots op te zijn. Wij hebben als redactie hard gewerkt om de inhoud van de artikelen aan te laten sluiten op de actualiteit. Je leest over kinderhelden, sporthelden, zeehelden, nationale helden, lokale helden en natuurlijk… zorghelden. Een bijzondere editie van ZEST Magazine, in een bijzondere tijd.

Wij wensen je veel leesplezier!

LAATSTE ARTIKELEN

drie jongens op pad in het bos

Microavonturen

slalom atlete Martina in actie

Kanoslalom-atlete Martina Wegman

vrouw van polygon reinigt inboedel

Schadehersteller Polygon na brand

carline alberts in chill stoel

Revalidatie niet-aangeboren hersenletsel

groepje mensen in de straten van Zwolle

Zwolle citytrip: verrassend veelzijdig

jong knap stel stapt samen de eurostar in op centraal station amsterdam

Zest 2024: #10 Avontuur